2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ [N5GDFW]

820 triệu
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ
  • 2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ

2018 Ford Transit Transit Mới - Nâng tầm dịch vụ

Phiên bản Transit mới - Nâng tầm dịch vụ .
Xuất phát từ dòng cơ bản, Ford Tân Bình nâng cấp các trang thiết bị để tạo nên Dòng sản phẩm mới, đẹp hơn, chất lượng hơn.
Thay vì nâng cấp ngoại vi từ bên ngoài, Khách hàng sẽ được hỗ trợ Nâng cấp các trang thiết bị chính hãng, được đảm bảo về Chất lượng sản phẩm và Chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Liên hệ HOTLINE để được tư vấn các Trang thiết bị cần thiết : 0901 477 587

***Ưu đãi mùa Dịch vụ:
- Giảm giá tiền mặt
- Ưu đãi bảo dưỡng
- HHMG cao.